D. 30. oktober 1913, dengang Sønderjylland stadig var en del af Tyskland, blev der på Nustrup Mølle afholdt et møde, hvor det blev besluttet at opføre forsamlingsgården. Fire mænd fra sognet blev betragtet som initiativtagere og fortalere for det senere opførte Nustrup Sogns Forsamlingsgård.

I Forsamlingsgården ses der billeder af de fire initiativtagere: gdr. Hans Gram fra Nustrup (formand for Nustrup sogns sparekasse), gdr. Laust Ankersen fra Ankergård i Gabøl, gdr. Jens Christian Blume fra Nustrup samt Peter Lund fra Gabøl. Peter Lund faldt i 1. verdenskrig. Hans Gram kan direkte forbindes med opførelsen af forsamlingsgården - han var ordstyrer på mødet på Nustrup Mølle den 30. oktober 1913. Desuden skænkede han grunden, hvorpå den blev bygget. De fire personer var meget engagerede i både det kulturelle og det nationale arbejde i sognet. Jens Christian Blume og Peter Lund var især med i ungdomsarbejdet og Hans Gram og Laust Ankersen var virksomme i læsekredse

med aktuelle emner som var historiske og nationale.

Hans Gram har fortalt om arbejdets gang på årsmødet i Ribe i 1906. Baggrunden for mødet var, at Sønderjylland ønskedes tilbage til Jylland og de troede på at der skulle en folkeafstemning til. Hans Gram var tilhænger af Frimenigheden for dansksindede.
Man kunne fornemme at det nationale arbejde, som mange deltog i, var direkte anledning til at Sønderjyllands 50. forsamlingsgård, Nustrups Sogns, blev til.

Del siden