Torsdag, 21. marts 2024, kl. 19.30 afholdte Nustrup Sogns Forsamlingsgaard ordinær Generalforsamling.

Referent: Anne Mette Uttrup Weisbjerg


Der var 17 fremmødte til boller, kringle og kaffe.

  

1. Valg af dirigent og 2 stemmetællere

Thomas Krüger blev valgt som dirigent og Jens Christian Kjer og Niels Erik Christensen blev valgt som stemmetællere.

 

2. Beretning ved formanden

Formanden fortalte om endnu et godt år i Nustrup Sogns Forsamlingsgaard med 55 udlejninger. Dog var der en enkelt udlejning, hvor der desværre blev ødelagt en håndvask på dametoilettet og nogle møbler blev taget med ud -  og det er vigtigt at få sagt at det ikke var en ungdomsfest det skete til.

I juni måned afholdte vi en grillaften med god tilslutning og rimeligt vejr. Juli måned gik med sommerferie og i august måned havde vi endnu en gang tjansen som revy-arrangører efter aftale med Støtteklubben. Det gav som altid en god sjat til kontoen.

Vi var igen i år heldige ved Borgerbudgettering, hvor vi denne gang fik 19.000,- til nyt service.

I løbet af sommeren brugte Janet og Bjarne en masse tid på at få kradset fuger ud i vestenden af den gamle hestestald. Jens Post sørgede efterfølgende for at fuge muren op igen.

Ved arbejdsdagen på skolen havde skolen tilbudt at lave nyt stakit ved hestestalden, mod at vi betalte materialerne. En ren WIN WIN situation.

I løbet af efteråret fik vi fuget rundt ved alle vinduerne i hele huset, da vi havde fået midler til opgaven.

Til arbejdsdagen i oktober måned fik vi bl.a. malet på herretoilettet, malet baren og fik gjort hovedrent i huset.

John har lavet en rigtig fin Sponsortavle og en hel del lokale sponsorer har valgt at støtte os med 500,- for et år.

Vi har købt tagsten hjem til den østlige ende af forsamlingshuset – da kvistene er utætte.

I oktober sørgede vi for servering og barpersonale til høstfesten og det gav huset en god skilling.

Vi fik i november måned afholdt Fællesspisning med Kong Fiddes livret – det var rigtig populært og blev udsolgt.

I januar kom det bestilte service hjem og vi fik solgt en del af det gamle. I januar måned blev der også afholdt banko med fuldt hus og masser af fine sponsorerede gevinster.

I slutningen af januar spillede håndbold-herrernes landshold finale og den blev vist på storskærm for de ca. 50 fremmødte.

Gasfyret har drillet i vinters, men det skulle der være kommet styr på igen. Vi har en rigtig god aftale på service og reparation af fyret.

Vi har fået indhentet tilbud på varmepumper til huset og har ansøgt både Norlys og Nordea-fonden om midler dertil.

Formanden sluttede beretningen af med at give en stor tak for samarbejdet i bestyrelsen.

 

3. Det reviderede regnskab ved kassereren

En kort gennemgang af nøgletallene af årsregnskabet og der blev klappet af det fine resultat på godt 25.000,-. Kopi af regnskabet er vedlagt.

 

4. Indkomne forslag

Ingen forslag

 

5. Valg til bestyrelsen

Janet Holst og Gerda Terp Christensen blev begge genvalgt med klapsalver.

 

6. Valg af 2 suppleanter

Kirsten Juhl og Anita Holst er blevet valgt for det næste år

 

7. Valg af revisor

Jens Seeberg blev genvalgt

 

8. Evt.

Der var stor ros til bestyrelsen og også deres gode pårørende som også gerne giver et nap med. Idéer til hvad lejligheden evt. kunne bruges til blev drøftet. Evt. overnatningsmuligheder for lejere af huset.

Der blev orienteret om indkøb af mini-elevator til kørestolsbrugere. Det kræver dog at underlaget ændres ude ved bagtrappen (asfalt, fliser eller lign.). Det er et af næste års projekter.

 

Del siden